| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Workshop 12 - 02 - 2015

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 5 months ago

 

Internationaal samenwerkend leren.

 

Voorbereiding op Learning Circles kinderrechten, 12 februari 2015, Comenius College Hilversum

 

Klik hier voor het inschrijfformulier

 

In deze tweede workshop voor de Learning Circles Kinderrechten 2015 verdiepen we ons in de mogelijkheden om leerlingen optimaal internationaal met en van elkaar te laten leren. We gaan in op didactische achtergronden en manieren om deze leerperiode betekenisvol en verrijkend te kunnen maken.

We beginnen met het bekijken van de onderwerpen die in de Learning Circles aan bod komen. Bij het opzetten van de uitdagingen in de Circle is gekozen voor een variatie van vormen om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten. Als docent kies je voor jouw groep de beste vorm die motivatie, betrokkenheid en inzet los maakt.We richten ons op keuze en gebruik van leeractiviteiten, tools en materialen om leerlingen te activeren en stimuleren. Om ze uit te dagen zich bewust te worden van hun eigen kinderrechten en die van andere, over hun grenzen heen. Hoe leren we niet alleen óver elkaar, maar vooral ook mét en van elkaar? Om het leren in de Learning Circles te versterken wisselen we succeservaringen uit over de aanpak van de uitdagingen.

 

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij gesprekken rondom kinderrechten, hebben we een gastspreker uitgenodigd: Alexandra Bronsveld is docent en trainer bij het Centrum voor Humanistische Vorming (www.hvo.nl) en coördinator van Centrum Kinderfilosofie Nederland (www.kinderfilosofie.nl).
Zij bespreekt met ons hoe je als docent een betekenisvol, veilig en open gesprek tussen je leerlingen voert.

 

Alexandra schreef deze toelichting:

Filosoferen over kinderrechten
Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. Bij het filosoferen doet de docent een stap terug en faciliteert. Dit betekent dat je niet mee mag filosoferen en het gesprek van de leerlingen moet volgen: follow the community where it leads to. We zijn gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de kinderen de agenda.
In deze presentatie/workshop keren we één van de onderwerpen uit de Learning Circles Kinderrechten binnenstebuiten, gaan we spelen met denken en oefenen we de rol van de gespreksleider.
Centraal staat: Hoe kan een gesprek opbouwen? Welke tools kan ik inzetten? Welke vragen stel je als gespreksleider? En vanuit welke houding werk ik?

 

Agenda

14:30 uur – Inloop
14:45 uur – Inleiding over de inhoud en opzet van de Learning Circles Kinderrechten
15:15 uur – Bespreken van werkvormen in groepjes; terugkoppeling op werkvormen

16:15 uur – Korte pauze

16:30 uur – Gastspreker Alexandra Bronsveld over leergesprekken met kinderen

17:45 uur – Pauze met broodjes e.d.

18:30 uur – Eigen ervaringen, sleutels voor succes en peer assessment als reflectiemodel
19:15 uur – Samenvatting en vragen
19:30 uur – Afsluiting


Datum en Locatie

Donderdag 12 februari 2015 van 14.30 – 19.30 uur
Locatie: Comenius College in Hilversum; gastvrouw Mw. Karin Kops.
Kosten: € 75,- per deelnemer.


 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.